MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cát Bi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 187510

Tên bưu cục: Hải An

Điện thoại: 02253842502

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi Cát Bi Hải An Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 187540

Tên bưu cục: KHL Hải An

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Ngô Gia Tự, Phường Cát Bi Cát Bi Hải An Hải Phòng

Xem chi tiết>>