MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cát Dài

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 183711

Tên bưu cục: Cát Dài

Điện thoại: 851020

Địa chỉ: Sô´195, Đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài Cát Dài Lê Chân Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183710

Tên bưu cục: Lê Chân

Điện thoại: 02253719325

Địa chỉ: Sô´69, Đường Trần Nguyên Hãn, Phường Cát Dài Cát Dài Lê Chân Hải Phòng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 183712

Tên bưu cục: Nguyễn Văn Tố

Điện thoại: 851020

Địa chỉ: Sô´195, Đường Hai Bà Trưng, Phường Cát Dài Cát Dài Lê Chân Hải Phòng

Xem chi tiết>>