MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cát Linh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội là Mã bưu chính 11550, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội là 11550.

2. Mã bưu chính 11550 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11550 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cát Linh Đống Đa, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11550 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội có 5 số là 11550, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 115545

Tên bưu cục: [EMS] Cát Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´19, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115539

Tên bưu cục: Cát Linh

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´35/75, Phố Cát Linh, Phường Cát Linh Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115540

Tên bưu cục: Cát Linh 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´189/8/1, Đường Giảng Võ, Phường Cát Linh Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115500

Tên bưu cục: Giảng Võ

Điện thoại: 7366283

Địa chỉ: Sô´157, Đường Giảng Võ, Phường Cát Linh Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115534

Tên bưu cục: Giảng Võ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´345, Đường Giảng Võ, Phường Cát Linh Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115510

Tên bưu cục: Giảng Võ 2

Điện thoại: 7335042

Địa chỉ: Sô´76, Phố Giảng Võ, Phường Cát Linh Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 115538

Tên bưu cục: Hùng Vương

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´46, Phố Hàng Cháo, Phường Cát Linh Cát Linh Đống Đa Hà Nội

Xem chi tiết>>