MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cầu Thia

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái là Mã bưu chính 32560, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái là 32560.

2. Mã bưu chính 32560 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 32560 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cầu Thia Nghĩa Lộ, Yên Bái.

Ngoài ra, Mã bưu chính 32560 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái

Mã bưu chính Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái có 5 số là 32560, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cầu Thia, Nghĩa Lộ, Yên Bái sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 325601

Tên bưu cục: Cầu Thia

Điện thoại: 029870801

Địa chỉ: Tổ 12, Phường Cầu Thia Cầu Thia Nghĩa Lộ Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 325602

Tên bưu cục: Tân An

Điện thoại: 029870605

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường Cầu Thia Cầu Thia Nghĩa Lộ Yên Bái

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 325603

Tên bưu cục: Trung Tâm

Điện thoại: 029870097

Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ, Phường Cầu Thia Cầu Thia Nghĩa Lộ Yên Bái

Xem chi tiết>>