MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cây Dương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang là Mã bưu chính 91183, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang là 91183.

2. Mã bưu chính 91183 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 91183 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cây Dương Phụng Hiệp, Hậu Giang.

Ngoài ra, Mã bưu chính 91183 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Mã bưu chính Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang có 5 số là 91183, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cây Dương, Phụng Hiệp, Hậu Giang sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 912010

Tên bưu cục: Hiệp Hưng

Điện thoại: 994300

Địa chỉ: Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911830

Tên bưu cục: Mỹ Lợi

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911831

Tên bưu cục: Mỹ Lợi 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 912017

Tên bưu cục: Mỹ Qưới

Điện thoại: 994900

Địa chỉ: Sô´181, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911860

Tên bưu cục: Phụng Hiệp

Điện thoại: 02933994181

Địa chỉ: Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911800

Tên bưu cục: Phụng Hiệp

Điện thoại: 02933996007

Địa chỉ: Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911820

Tên bưu cục: Phụng Hiệp

Điện thoại: 02933994181

Địa chỉ: Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 911838

Tên bưu cục: Số 1

Điện thoại: 07113994038

Địa chỉ: Sô´451, Ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang

Xem chi tiết>>