MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chà Cang

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 385320

Tên bưu cục: Chà Cang

Điện thoại: 0911189982

Địa chỉ: Bản Mới, Xã Chà Cang Chà Cang Nậm Pồ Điện Biên

Xem chi tiết>>