MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Chánh Lộ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là Mã bưu chính 57122, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi là 57122.

2. Mã bưu chính 57122 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 57122 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Chánh Lộ Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

Ngoài ra, Mã bưu chính 57122 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Mã bưu chính Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi có 5 số là 57122, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Chánh Lộ, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 571222

Tên bưu cục: 130 Lê Lợi

Điện thoại: 835742

Địa chỉ: Sô´130, Đường Lê Lợi, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571224

Tên bưu cục: 740 Quang Trung

Điện thoại: 835748

Địa chỉ: Sô´740, Đường Quang Trung, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571220

Tên bưu cục: Chánh Lộ

Điện thoại: 835664

Địa chỉ: Sô´122, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571221

Tên bưu cục: Chu Văn An

Điện thoại: 819112

Địa chỉ: Sô´22B, Đường Chu Văn An, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571223

Tên bưu cục: Phan Đình Phùng

Điện thoại: 835840

Địa chỉ: Sô´147, Đường Lê Lợi, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 574411

Tên bưu cục: Phan Đình Phùng 1

Điện thoại: 822116

Địa chỉ: Sô´289, Đường Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571238

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo I

Điện thoại: 863125

Địa chỉ: Sô´100, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 571239

Tên bưu cục: Trần Hưng Đạo II

Điện thoại: 836112

Địa chỉ: Sô´124, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Chánh Lộ Chánh Lộ Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Xem chi tiết>>