MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Chánh Nghĩa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương là Mã bưu chính 82167, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương là 82167.

2. Mã bưu chính 82167 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 82167 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Ngoài ra, Mã bưu chính 82167 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Mã bưu chính Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương có 5 số là 82167, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 821678

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa

Điện thoại: 829310

Địa chỉ: Tổ 24, Khu 3, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821670

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 1

Điện thoại: 833091

Địa chỉ: Tổ 36, Khu 5, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821680

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 10

Điện thoại: 817123

Địa chỉ: Tổ 19, Khu 3, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821671

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 2

Điện thoại: 835692

Địa chỉ: Tổ 83, Khu 9, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821672

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 3

Điện thoại: 836030

Địa chỉ: Tổ 36, Khu 5, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821673

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 4

Điện thoại: 816235

Địa chỉ: Tổ 16, Khu 3, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821676

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 5

Điện thoại: 828895

Địa chỉ: Tổ 52, Khu 6, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821674

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 6

Điện thoại: 816556

Địa chỉ: Tổ 52, Khu 6, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821675

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 7

Điện thoại: 816594

Địa chỉ: Tổ 22, Khu 3, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821677

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 8

Điện thoại: 816734

Địa chỉ: Tổ 95, Khu 10, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821679

Tên bưu cục: Chánh Nghĩa 9

Điện thoại: 816881

Địa chỉ: Tổ 23, Khu 3, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821837

Tên bưu cục: Phú Thọ 10

Điện thoại: 811624

Địa chỉ: Tổ 20, Khu 1, Phường Phú Thọ Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821841

Tên bưu cục: Phú Thọ 13

Điện thoại: 811700

Địa chỉ: Tổ 14, Khu 1, Phường Phú Thọ Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821845

Tên bưu cục: Phú Thọ 15

Điện thoại: 811834

Địa chỉ: Sô´73/20, Tổ 20, Khu 1, Phường Phú Thọ Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821832

Tên bưu cục: Phú Thọ 5

Điện thoại: 811139

Địa chỉ: Tổ 20, Khu 1, Phường Phú Thọ Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 821791

Tên bưu cục: Phường Chánh Nghĩa

Điện thoại:

Địa chỉ: Tổ 36, Khu 5, Phường Chánh Nghĩa Chánh Nghĩa Thủ Dầu Một Bình Dương

Xem chi tiết>>