MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Châu Hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 469711

Tên bưu cục: Châu Hôị

Điện thoại: 0967575658

Địa chỉ: Bản Hội 1, Xã Châu Hội Châu Hội Quỳ Châu Nghệ An

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 469710

Tên bưu cục: Đò Ham

Điện thoại: 02383890101

Địa chỉ: Bản Lâm Hội, Xã Châu Hội Châu Hội Quỳ Châu Nghệ An

Xem chi tiết>>