MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Châu Quế Hạ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 324260

Tên bưu cục: Châu Quế Hạ

Điện thoại: 02163831081

Địa chỉ: Thôn Bành, Xã Châu Quế Hạ Châu Quế Hạ Văn Yên Yên Bái

Xem chi tiết>>