MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Châu Thái

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 469300

Tên bưu cục: Châu Thái

Điện thoại: 01649745924

Địa chỉ: Xóm Bản Tiệng, Xã Châu Thái Châu Thái Quỳ Hợp Nghệ An

Xem chi tiết>>