MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chí Cà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 314580

Tên bưu cục: CHÍ CÀ

Điện thoại: 01694051582

Địa chỉ: Thôn Xóm Mới, Xã Chí Cà Chí Cà Xín Mần Hà Giang

Xem chi tiết>>