MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chí Tiên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 295910

Tên bưu cục: Chí Chủ

Điện thoại: 886008

Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên Chí Tiên Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 295925

Tên bưu cục: Chí Tiên

Điện thoại: 3886008

Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên Chí Tiên Thanh Ba Phú Thọ

Xem chi tiết>>