MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chiến Phố

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 313980

Tên bưu cục: Chiến Phố

Điện thoại: 01248041984

Địa chỉ: Thôn Chiến Phố Hạ, Xã Chiến Phố Chiến Phố Hoàng Su Phì Hà Giang

Xem chi tiết>>