MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chiềng Ban

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 361861

Tên bưu cục: Chiềng Ban

Điện thoại: 0915087894

Địa chỉ: Hợp tác xã Hoa Mai, Xã Chiềng Ban Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361860

Tên bưu cục: Chiềng Mai

Điện thoại: 01273668345

Địa chỉ: Tiểu Khu 6, Xã Chiềng Ban Chiềng Ban Mai Sơn Sơn La

Xem chi tiết>>