MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chiềng Đông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 362580

Tên bưu cục: Chiềng Đông

Điện thoại: 0823766899

Địa chỉ: Bản Luông Mé, Xã Chiềng Đông Chiềng Đông Yên Châu Sơn La

Xem chi tiết>>