MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chiềng Khoi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 362430

Tên bưu cục: Chiềng Khoi

Điện thoại: 01693318834

Địa chỉ: Bản Tủm, Xã Chiềng Khoi Chiềng Khoi Yên Châu Sơn La

Xem chi tiết>>