MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chiềng Khương

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 367060

Tên bưu cục: Chiềng Khương

Điện thoại: 02123839234

Địa chỉ: Bản Tân Lập, Xã Chiềng Khương Chiềng Khương Sông Mã Sơn La

Xem chi tiết>>