MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Chiềng Lề

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La là Mã bưu chính 36110, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La là 36110.

2. Mã bưu chính 36110 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 36110 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Chiềng Lề Sơn La, Sơn La.

Ngoài ra, Mã bưu chính 36110 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La

Mã bưu chính Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La có 5 số là 36110, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Chiềng Lề, Sơn La, Sơn La sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 361110

Tên bưu cục: Chiềng An

Điện thoại: 852455

Địa chỉ: Tổ 5, Phường Chiềng Lề Chiềng Lề Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361100

Tên bưu cục: Chiềng Lề

Điện thoại: 02123852383

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Chiềng Lề Chiềng Lề Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361371

Tên bưu cục: Ki ốt bệnh viện

Điện thoại: 0223853502

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Chiềng Lề Chiềng Lề Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 361120

Tên bưu cục: ki ốt chợ trung tâm

Điện thoại: 0223852456

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Chiềng Lề Chiềng Lề Sơn La Sơn La

Xem chi tiết>>