MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Chính Gián

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng là Mã bưu chính 55420, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng là 55420.

2. Mã bưu chính 55420 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 55420 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Chính Gián Thanh Khê, Đà Nẵng.

Ngoài ra, Mã bưu chính 55420 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Mã bưu chính Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng có 5 số là 55420, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Chính Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 554230

Tên bưu cục: Điện Biên Phủ

Điện thoại: 649553

Địa chỉ: Sô´192, Đường Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554213

Tên bưu cục: Điện Biên Phủ 4

Điện thoại: 648983

Địa chỉ: Sô´102, Đường Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554205

Tên bưu cục: Lê Độ

Điện thoại: 648285

Địa chỉ: Sô´106, Đường Lê Độ, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554209

Tên bưu cục: Lê Độ 2

Điện thoại: 648587

Địa chỉ: Sô´170, Đường Lê Độ, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554208

Tên bưu cục: Nguyễn Tri Phương 2

Điện thoại: 646138

Địa chỉ: Sô´100, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554202

Tên bưu cục: Nguyễn Tri Phương 3

Điện thoại: 652948

Địa chỉ: Sô´105, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554203

Tên bưu cục: Nguyễn Tri Phương 4

Điện thoại: 618690

Địa chỉ: Sô´444, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554601

Tên bưu cục: Sân bay

Điện thoại:

Địa chỉ: Khu Sân Bay Đà Nẵng, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554212

Tên bưu cục: Siêu Thị

Điện thoại: 647034

Địa chỉ: Sô´46, Đường Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554204

Tên bưu cục: Thái Thị Bôi

Điện thoại: 645466

Địa chỉ: Sô´Số 117, Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554206

Tên bưu cục: Thái Thị Bôi 2

Điện thoại: 648528

Địa chỉ: Sô´211, Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554303

Tên bưu cục: TK13

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Thái Thị Bôi, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554304

Tên bưu cục: TK3

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´12, Đường Nguyễn Tri Phương, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 554211

Tên bưu cục: Võ Văn Tần

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´02, Đường Võ Văn Tần, Phường Chính Gián Chính Gián Thanh Khê Đà Nẵng

Xem chi tiết>>