MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chu Hoá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 292110

Tên bưu cục: Chu Hóa

Điện thoại: 02103826835

Địa chỉ: Khu 4, Xã Chu Hoá Chu Hoá Việt Trì Phú Thọ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 292931

Tên bưu cục: Chu Hóa

Điện thoại: 826835

Địa chỉ: Khu 4, Xã Chu Hoá Chu Hoá Việt Trì Phú Thọ

Xem chi tiết>>