MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Chư Prông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai là Mã bưu chính 60420, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai là 60420.

2. Mã bưu chính 60420 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60420 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Chư Prông Chư Prông, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60420 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai có 5 số là 60420, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Chư Prông, Chư Prông, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 604200

Tên bưu cục: Chư Prông

Điện thoại: 02693843000

Địa chỉ: Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông Chư Prông Chư Prông Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604230

Tên bưu cục: Chư Prông

Điện thoại: 02693843000

Địa chỉ: Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông Chư Prông Chư Prông Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604270

Tên bưu cục: Chư Prông

Điện thoại: 02693843000

Địa chỉ: Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Prông Chư Prông Chư Prông Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604201

Tên bưu cục: Thị Trấn Chư Prông

Điện thoại: 889386

Địa chỉ: Tổ 3, Thôn 6, Thị Trấn Chư Prông Chư Prông Chư Prông Gia Lai

Xem chi tiết>>