MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Chư Sê

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai là Mã bưu chính 60470, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai là 60470.

2. Mã bưu chính 60470 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60470 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Chư Sê Chư Sê, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60470 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai có 5 số là 60470, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Chư Sê, Chư Sê, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 604701

Tên bưu cục: Âu Cơ

Điện thoại: 885942

Địa chỉ: Sô´962, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604700

Tên bưu cục: Chư Sê

Điện thoại: 02693851202

Địa chỉ: Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604820

Tên bưu cục: Chư Sê

Điện thoại: 02693851202

Địa chỉ: Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604860

Tên bưu cục: Chư Sê

Điện thoại: 02693851202

Địa chỉ: Sô´723, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604704

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng

Điện thoại: 886112

Địa chỉ: Tổ 3, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604703

Tên bưu cục: Hùng Vương

Điện thoại: 885625

Địa chỉ: Sô´426, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604710

Tên bưu cục: Ngã Ba

Điện thoại: 851109

Địa chỉ: Tổ 7, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604702

Tên bưu cục: Ngã Ba Chư Sê

Điện thoại: 885618

Địa chỉ: Tổ Dân phố 3, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 604705

Tên bưu cục: Tiền Phong

Điện thoại: 851498

Địa chỉ: Tổ 2, Thị Trấn Chư Sê Chư Sê Chư Sê Gia Lai

Xem chi tiết>>