MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Chu Trinh

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 274370

Tên bưu cục: Chu Trinh

Điện thoại: 0123 352 5411

Địa chỉ: Xóm Cốc Cằng, Xã Chu Trinh Chu Trinh Cao Bằng Cao Bằng

Xem chi tiết>>