MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cờ Đỏ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ là Mã bưu chính 90466, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ là 90466.

2. Mã bưu chính 90466 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 90466 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cờ Đỏ Cờ Đỏ, Cần Thơ.

Ngoài ra, Mã bưu chính 90466 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Mã bưu chính Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ có 5 số là 90466, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 904910

Tên bưu cục: BCP Cờ Đỏ

Điện thoại: 02923695000

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904660

Tên bưu cục: Cờ Đỏ

Điện thoại: 02923695000

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904665

Tên bưu cục: Cờ Đỏ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904666

Tên bưu cục: Cờ Đỏ 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904680

Tên bưu cục: Thạnh Hưng

Điện thoại: 3694440

Địa chỉ: Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904663

Tên bưu cục: Thới Hòa

Điện thoại: 694000

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904662

Tên bưu cục: Thới Hòa A

Điện thoại: 865158

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904661

Tên bưu cục: Thới Thuận

Điện thoại: 3865164

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904664

Tên bưu cục: Thới Thuận 1

Điện thoại: 3694330

Địa chỉ: Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 904750

Tên bưu cục: VP BĐH Cờ Đỏ

Điện thoại:

Địa chỉ: Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cờ Đỏ Cần Thơ

Xem chi tiết>>