MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cốc Ly

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 331253

Tên bưu cục: Cốc Ly

Điện thoại: 01635770797

Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, Xã Cốc Ly Cốc Ly Bắc Hà Lào Cai

Xem chi tiết>>