MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Côn Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu là Mã bưu chính 79430, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu là 79430.

2. Mã bưu chính 79430 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 79430 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Côn Sơn Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu.

Ngoài ra, Mã bưu chính 79430 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu

Mã bưu chính Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu có 5 số là 79430, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Côn Sơn, Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 794338

Tên bưu cục: Ban Quản Lý Chợ Côn Đảo

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Võ Thị Sáu, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794310

Tên bưu cục: Bến Đầm

Điện thoại: 02543.830001

Địa chỉ: Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794320

Tên bưu cục: Cỏ Ống

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Cỏ Óng, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794340

Tên bưu cục: Côn Đảo

Điện thoại: 02543.830204

Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794300

Tên bưu cục: Côn Đảo

Điện thoại: 02543.830204

Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794350

Tên bưu cục: Côn Đảo

Điện thoại: 02543.830204

Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794341

Tên bưu cục: Cổng Bảo Vệ Ban Quản Lý Cảng Bến Đầm

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Khu 3, Đường Bến Đầm, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794336

Tên bưu cục: Cổng Bảo Vệ Hàng Không Côn Sơn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Khu 1, Đường Cỏ Óng, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794337

Tên bưu cục: Cổng Bảo Vệ Tiểu Đoàn 792

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Cừ, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794342

Tên bưu cục: Cổng Bưu Điện Côn Đảo

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´48, Đường Nguyễn Huệ, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 794339

Tên bưu cục: Cổng Khách Sạn Phi Yến

Điện thoại:

Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, Đảo Côn Sơn Côn Sơn Côn Đảo Bà Rịa Vũng Tàu

Xem chi tiết>>