MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Công Lý

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 401720

Tên bưu cục: Công Lý

Điện thoại: 02263871970

Địa chỉ: Thôn Mạc Hạ, Xã Công Lý Công Lý Lý Nhân Hà Nam

Xem chi tiết>>