MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cư E Bur

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là Mã bưu chính 63179, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk là 63179.

2. Mã bưu chính 63179 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 63179 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cư E Bur Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

Ngoài ra, Mã bưu chính 63179 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Mã bưu chính Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk có 5 số là 63179, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cư E Bur, Buôn Ma Thuột, Đắk Lăk sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 631790

Tên bưu cục: Cư Ê Bua

Điện thoại: 0262 3816640

Địa chỉ: Buôn Đùng, Xã Cư E Bur Cư E Bur Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 631798

Tên bưu cục: Cư Ê Bua 1

Điện thoại: 815901

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Cư E Bur Cư E Bur Buôn Ma Thuột Đắk Lăk

Xem chi tiết>>