MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cự Thắng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 298350

Tên bưu cục: Cự Thắng

Điện thoại: 878222

Địa chỉ: Xóm Đồng Dài, Xã Cự Thắng Cự Thắng Thanh Sơn Phú Thọ

Xem chi tiết>>