MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cửa Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 111100

Tên bưu cục: Cửa Nam

Điện thoại: 024.38255162

Địa chỉ: Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111120

Tên bưu cục: Ga Hà Nội

Điện thoại: 8222102

Địa chỉ: Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111110

Tên bưu cục: Ga Hà Nội

Điện thoại: 9424774

Địa chỉ: Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111113

Tên bưu cục: Ga Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´120, Ngõ Nam Ngư, Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111130

Tên bưu cục: Lê Duẩn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´41, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>