MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cửa Nam

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội là Mã bưu chính 11110, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội là 11110.

2. Mã bưu chính 11110 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 11110 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cửa Nam Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 11110 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội có 5 số là 11110, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 111100

Tên bưu cục: Cửa Nam

Điện thoại: 024.38255162

Địa chỉ: Sô´22, Phố Cửa Nam, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111120

Tên bưu cục: Ga Hà Nội

Điện thoại: 8222102

Địa chỉ: Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111110

Tên bưu cục: Ga Hà Nội

Điện thoại: 9424774

Địa chỉ: Sô´118, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111113

Tên bưu cục: Ga Hà Nội

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´120, Ngõ Nam Ngư, Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 111130

Tên bưu cục: Lê Duẩn

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´41, Phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam Cửa Nam Hoàn Kiếm Hà Nội

Xem chi tiết>>