MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cửa Ông

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 204120

Tên bưu cục: Cửa Ông

Điện thoại: 02033865101

Địa chỉ: Khu Bến Tàu Tổ 115, Phường Cửa Ông Cửa Ông Cẩm Phả Quảng Ninh

Xem chi tiết>>