MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Cường Lợi

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 247660

Tên bưu cục: Cường Lợi

Điện thoại: 02053846257

Địa chỉ: Thôn Khe Bó, Xã Cường Lợi Cường Lợi Đình Lập Lạng Sơn

Xem chi tiết>>