MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Cửu An

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai là Mã bưu chính 60241, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai là 60241.

2. Mã bưu chính 60241 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 60241 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Cửu An An Khê, Gia Lai.

Ngoài ra, Mã bưu chính 60241 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai

Mã bưu chính Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai có 5 số là 60241, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Cửu An, An Khê, Gia Lai sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 602410

Tên bưu cục: Cửu An

Điện thoại: 833080

Địa chỉ: Thôn An Điền Nam, Xã Cửu An Cửu An An Khê Gia Lai

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 602416

Tên bưu cục: Cửu An

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Phước Bình, Xã Cửu An Cửu An An Khê Gia Lai

Xem chi tiết>>