MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đa Kao

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh là Mã bưu chính 71030, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh là 71030.

2. Mã bưu chính 71030 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 71030 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đa Kao Quận 1, Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Mã bưu chính 71030 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Mã bưu chính Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh có 5 số là 71030, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 710304

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng 1

Điện thoại: 9103425

Địa chỉ: Sô´16A, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710305

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng 3

Điện thoại: 8207982

Địa chỉ: Sô´152, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710517

Tên bưu cục: Đinh Tiên Hoàng 4

Điện thoại: 9111431

Địa chỉ: Sô´27, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710303

Tên bưu cục: Mạc Đỉnh Chi 1

Điện thoại: 8273916

Địa chỉ: Sô´21, Đường Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710302

Tên bưu cục: Nguyễn Bỉnh Khiêm 1

Điện thoại: 9102261

Địa chỉ: Sô´121, Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710000

Tên bưu cục: Nguyễn Đình Chiểu

Điện thoại: 8230034

Địa chỉ: Sô´18, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710509

Tên bưu cục: Nguyễn Huy Tự 1

Điện thoại: 8250192

Địa chỉ: Sô´43, Đường Nguyễn Huy Tự, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710301

Tên bưu cục: Nguyễn Thị Minh Khai 2

Điện thoại: 9100282

Địa chỉ: Sô´2/2C, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710306

Tên bưu cục: SG08

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´116, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710307

Tên bưu cục: SG44

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´12, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 710547

Tên bưu cục: Thùng thư công cộng độc lập

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´18, Ngõ 228, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao Đa Kao Quận 1 Hồ Chí Minh

Xem chi tiết>>