MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đa Phước Hội

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là Mã bưu chính 93208, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre là 93208.

2. Mã bưu chính 93208 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 93208 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

Ngoài ra, Mã bưu chính 93208 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Mã bưu chính Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre có 5 số là 93208, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đa Phước Hội, Mỏ Cày Nam, Bến Tre sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 932091

Tên bưu cục: Đa Phứơc Hộ 3

Điện thoại: 841683

Địa chỉ: Ấp An Nhơn 1, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932080

Tên bưu cục: Đa Phước Hội

Điện thoại: 0937312010

Địa chỉ: Ấp An Vỉnh 1, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932093

Tên bưu cục: Đa Phước Hội

Điện thoại: 842727

Địa chỉ: Ấp Tân Lộc, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932094

Tên bưu cục: Đa Phước Hội

Điện thoại: 660266

Địa chỉ: Ấp Hội An, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932095

Tên bưu cục: Đa Phước Hội 1

Điện thoại: 660668

Địa chỉ: Ấp Hội Thành, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932092

Tên bưu cục: Đa Phước Hội 4

Điện thoại: 841094

Địa chỉ: Ấp Phú Quới, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932096

Tên bưu cục: Đa Phước Hội 8

Điện thoại: 661315

Địa chỉ: Ấp An Qui, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932097

Tên bưu cục: Đa Phước Hội 9

Điện thoại: 660288

Địa chỉ: Ấp An Nhơn 2, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932098

Tên bưu cục: Đa Phước Hội 9

Điện thoại: 661877

Địa chỉ: Ấp An Vỉnh 1, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 932099

Tên bưu cục: Số 11

Điện thoại: 663062

Địa chỉ: Ấp An Vỉnh 1, Xã Đa Phước Hội Đa Phước Hội Mỏ Cày Nam Bến Tre

Xem chi tiết>>