MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đại Đồng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 243110

Tên bưu cục: Đại Đồng

Điện thoại: 02053883119

Địa chỉ: Thôn Pò Bó, Xã Đại Đồng Đại Đồng Tràng Định Lạng Sơn

Xem chi tiết>>