MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đại Đồng

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam là Mã bưu chính 56479, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam là 56479.

2. Mã bưu chính 56479 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 56479 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đại Đồng Đại Lộc, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 56479 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Mã bưu chính Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam có 5 số là 56479, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 564805

Tên bưu cục: Đại Đồng

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Lộc Phước, Xã Đại Đồng Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564790

Tên bưu cục: Hà Nha

Điện thoại: 3846108

Địa chỉ: Thôn Hà Nha, Xã Đại Đồng Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564791

Tên bưu cục: Hà Nha

Điện thoại: 02353846108

Địa chỉ: Thôn Hà Nha, Xã Đại Đồng Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564800

Tên bưu cục: Vân An

Điện thoại: 746224

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Phước, Xã Đại Đồng Đại Đồng Đại Lộc Quảng Nam

Xem chi tiết>>