MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đại Dực

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 205670

Tên bưu cục: Đại Dực

Điện thoại: 02033745546

Địa chỉ: Bản Khe Lục, Xã Đại Dực Đại Dực Tiên Yên Quảng Ninh

Xem chi tiết>>