MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đại Hoá

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 235520

Tên bưu cục: Đại Hóa

Điện thoại: 02043634218

Địa chỉ: Thôn Đọ 1, Xã Đại Hoá Đại Hoá Tân Yên Bắc Giang

Xem chi tiết>>