MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đại Hoà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam là Mã bưu chính 56497, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam là 56497.

2. Mã bưu chính 56497 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 56497 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đại Hoà Đại Lộc, Quảng Nam.

Ngoài ra, Mã bưu chính 56497 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam

Mã bưu chính Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam có 5 số là 56497, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 564990

Tên bưu cục: Đại Hòa

Điện thoại: 0935800370

Địa chỉ: Thôn Quảng Huế, Xã Đại Hoà Đại Hoà Đại Lộc Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564970

Tên bưu cục: Quảng Huế

Điện thoại: 865391

Địa chỉ: Thôn Quảng Quế, Xã Đại Hoà Đại Hoà Đại Lộc Quảng Nam

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 564983

Tên bưu cục: xã Đại Hoà

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Bộ Bắc, Xã Đại Hoà Đại Hoà Đại Lộc Quảng Nam

Xem chi tiết>>