MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đại Kim

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội là Mã bưu chính 12820, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội là 12820.

2. Mã bưu chính 12820 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 12820 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đại Kim Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngoài ra, Mã bưu chính 12820 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Mã bưu chính Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội có 5 số là 12820, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 128200

Tên bưu cục: Bắc Linh Đàm

Điện thoại: 024.36414342

Địa chỉ: Khu Đô Thị Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128219

Tên bưu cục: Bán Đảo Linh Đàm

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt 4 Nơ9, Khu Bán Đảo Linh Đàm, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128217

Tên bưu cục: Chợ Đại Từ

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´kiốt 30, Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128214

Tên bưu cục: Chợ Đại Từ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Kiốt A30, Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128201

Tên bưu cục: Đại Kim

Điện thoại: 8552261

Địa chỉ: Thôn Kim Văn, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128216

Tên bưu cục: Đại KIm

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Kim Văn, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128221

Tên bưu cục: Đại Kim 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´20/B5khuDA, Khu Đô Thị Định Công - Đại Kim, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128222

Tên bưu cục: Đại Kim 2

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´tổ 2, Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128223

Tên bưu cục: Đại Kim 4

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128218

Tên bưu cục: Đại Từ

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128220

Tên bưu cục: Đại Từ 1

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´xóm 5, Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128232

Tên bưu cục: Hoàng Mai

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Đại Từ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128224

Tên bưu cục: Kim Giang

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´Cầu Lủ, Thôn Kim Lũ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128215

Tên bưu cục: Linh Đàm

Điện thoại:

Địa chỉ: Sô´9 Nơ 7B, Khu Bán Đảo Linh Đàm, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 128260

Tên bưu cục: Nguyễn Hữu Thọ

Điện thoại: 024.32007915

Địa chỉ: Phố Nguyễn Hữu Thọ, Phường Đại Kim Đại Kim Hoàng Mai Hà Nội

Xem chi tiết>>