MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đại Mạch

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 138200

Tên bưu cục: Đại Mạch

Điện thoại: 01689171944

Địa chỉ: Thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch Đại Mạch Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138205

Tên bưu cục: Mạch Lũng

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch Đại Mạch Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 138204

Tên bưu cục: Mai Châu

Điện thoại:

Địa chỉ: Thôn Mai Châu, Xã Đại Mạch Đại Mạch Đông Anh Hà Nội

Xem chi tiết>>