MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đại Sơn

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 277970

Tên bưu cục: Đại Sơn

Điện thoại: 0949 418251

Địa chỉ: Xóm Bản Xóm, Xã Đại Sơn Đại Sơn Phục Hòa Cao Bằng

Xem chi tiết>>