MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đại Từ

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên là Mã bưu chính 25530, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên là 25530.

2. Mã bưu chính 25530 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 25530 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đại Từ Đại Từ, Thái Nguyên.

Ngoài ra, Mã bưu chính 25530 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên

Mã bưu chính Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên có 5 số là 25530, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đại Từ, Đại Từ, Thái Nguyên sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 255300

Tên bưu cục: Đai Từ

Điện thoại: 02083824996

Địa chỉ: Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ Đại Từ Đại Từ Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 255310

Tên bưu cục: Đai Từ

Điện thoại: 02083824996

Địa chỉ: Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ Đại Từ Đại Từ Thái Nguyên

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 255340

Tên bưu cục: Đai Từ

Điện thoại: 02083824996

Địa chỉ: Khu phố Chợ 1, Thị Trấn Đại Từ Đại Từ Đại Từ Thái Nguyên

Xem chi tiết>>