MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đại Xuân

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 222930

Tên bưu cục: Nội Doi

Điện thoại: 863249

Địa chỉ: Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân Đại Xuân Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 222920

Tên bưu cục: Thôn Xuân Hoà

Điện thoại: 612574

Địa chỉ: Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân Đại Xuân Quế Võ Bắc Ninh

Xem chi tiết>>