MangYTe

Danh sách mã bưu chính phường/xã Đại Yên

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu chính

  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

1 Tiếp »  Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 156310

Tên bưu cục: Đại Yên

Điện thoại: 01675705464

Địa chỉ: Sô´0, Xóm Yên Khê, Xã Đại Yên Đại Yên Chương Mỹ Hà Nội

Xem chi tiết>>