MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đắk Búk So

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông là Mã bưu chính 64300, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông là 64300.

2. Mã bưu chính 64300 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64300 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đắk Búk So Tuy Đức, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64300 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông có 5 số là 64300, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk Búk So, Tuy Đức, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 643002

Tên bưu cục: Đắk Buk So

Điện thoại: 648382

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643001

Tên bưu cục: Ðak Buk So

Điện thoại: 050.646588

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643003

Tên bưu cục: Đắk Buk So 1

Điện thoại: 646702

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643004

Tên bưu cục: Đăk Buk So 2

Điện thoại: 646703

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643006

Tên bưu cục: Đăk Buk So 4

Điện thoại: 0501.646601

Địa chỉ: Thôn Tuy Đức, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643005

Tên bưu cục: Đakbukso 3

Điện thoại: 646704

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643010

Tên bưu cục: Tuy Đức

Điện thoại: 02613646656

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643030

Tên bưu cục: Tuy Đức

Điện thoại: 02613646656

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 643000

Tên bưu cục: Tuy Đức

Điện thoại: 02613646656

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Đắk Búk So Đắk Búk So Tuy Đức Đắk Nông

Xem chi tiết>>