MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đắk Hà

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum là Mã bưu chính 58220, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum là 58220.

2. Mã bưu chính 58220 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 58220 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đắk Hà Đắk Hà, Kon Tum.

Ngoài ra, Mã bưu chính 58220 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum

Mã bưu chính Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum có 5 số là 58220, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk Hà, Đắk Hà, Kon Tum sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 582200

Tên bưu cục: Đắk Hà

Điện thoại: 02603822143

Địa chỉ: Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582210

Tên bưu cục: Đắk Hà

Điện thoại: 060822143

Địa chỉ: Khối Phố 7, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582220

Tên bưu cục: Đắk Hà

Điện thoại: 02603822143

Địa chỉ: Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582250

Tên bưu cục: Đắk Hà

Điện thoại: 02603822143

Địa chỉ: Sô´212, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582222

Tên bưu cục: Đắk Long

Điện thoại:

Địa chỉ: Khối Phố 4 A, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582225

Tên bưu cục: Đắk Ngọk

Điện thoại: 0946166573

Địa chỉ: Thôn 8, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582202

Tên bưu cục: Huy Hoàng

Điện thoại: 060822185

Địa chỉ: Khối phố 4, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582218

Tên bưu cục: Nguyệt Ánh

Điện thoại: 060823904

Địa chỉ: Thôn 12, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582219

Tên bưu cục: Thu Hắng

Điện thoại: 060823726

Địa chỉ: Khối Phố 1, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 582201

Tên bưu cục: Thu Mai

Điện thoại: 060823170

Địa chỉ: Thôn 9, Thị Trấn Đắk Hà Đắk Hà Đắk Hà Kon Tum

Xem chi tiết>>