MangYTe

Danh sách mã bưu cục phường/xã Đắk RLa

Công cụ kiểm tra sức khỏe

  • Mã bưu cục
  • Mã bưu chính (Zip Postal Code ) 64 tỉnh thành Việt Nam, mã bưu chính là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm.

Một trong những thông tin cần có khi nhận bưu phẩm hay giao hàng ở các bưu điện thuộc địa bàn phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông là Mã bưu chính 64184, vì vậy mời bạn tham khảo danh sách mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông.

Mã bưu chính (Zip Postal Code, Zip code, Postal Code,…) là hệ thống mã được quy định bởi liên hiệp bưu chính toàn cầu giúp định vị khi chuyển thư, bưu phẩm.

Hiểu đơn giản, Mã bưu chính là một “tọa độ” của địa chị trên “bản đồ bưu chính”.

1. Mã bưu chính của Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông là gì?

Mã bưu chính của Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông là 64184.

2. Mã bưu chính 64184 dùng để làm gì?

Như khái niệm đã nêu trên, Mã bưu chính 64184 là vị trí trong bưu chính, xác định đó là Bưu điện Phường xã Đắk RLa ĐắK Mil, Đắk Nông.

Ngoài ra, Mã bưu chính 64184 còn dùng để khai báo trong trường hợp đăng ký những thông tin trên mạng cho những người muốn gửi nhận hàng trên địa bàn Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông.

3. Cấu trúc của Mã bưu chính Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông

Mã bưu chính Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông có 5 số là 64184, trong đó:

- Chữ số đầu tiên thể hiện Mã vùng.

- Hai ký tự đầu tiên xác định Tỉnh thành phố trực thuộc trung ương.

- Bốn ký tự đầu tiên xác định Quận huyện hoặc đơn vị hành chính tương ứng.

4. Danh sách Mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông

Để tìm hiểu chi tiết Mã bưu chính theo địa chỉ, Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông, Mời bạn hãy tham khảo danh sách các Mã bưu chính thuộc Phường xã Đắk RLa, ĐắK Mil, Đắk Nông sau đây:

1 Tiếp »  Tìm kiếm Bảng Danh sách

Mã bưu cục: 641854

Tên bưu cục: Chợ Bình Minh

Điện thoại: 744509

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641840

Tên bưu cục: Đắk Rla

Điện thoại: 02613744505

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641855

Tên bưu cục: Đak RLa 2

Điện thoại: 744510

Địa chỉ: Thôn 6, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641856

Tên bưu cục: Đak RLa 3

Điện thoại: 744576

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641858

Tên bưu cục: Đăk Rla 3

Điện thoại: 744558

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641859

Tên bưu cục: Đăk Rla 3

Điện thoại: 744558

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642010

Tên bưu cục: Đăk Rla 3

Điện thoại: 744759

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 641857

Tên bưu cục: Đak RLa 4

Điện thoại: 744558

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>

Mã bưu cục: 642011

Tên bưu cục: ĐăkRla 5

Điện thoại: 744848

Địa chỉ: Thôn 5, Xã Đắk RLa Đắk RLa ĐắK Mil Đắk Nông

Xem chi tiết>>